AluVerso - DESIGN ID

Prejsť na obsah

AluVerso

PRODUKTY > PRESKLENIE BALKÓNOV > Zasklenie balkónov a lodžií
Zasklenie balkónu alebo lodžie rozširuje užívateľnú plochu bytu a prirodzene zvyšuje komfort bývania. Novo zasklený priestor slúži zároveň ako ochrana proti hluku, prachu, exhalátom, dažďu a extrémnym teplotám. Zasklenie lodžie rovnako predstavuje úsporu nákladov na vykurovanie bytu. Spoločnosť ALUMISTR je výrobcom obidvoch typov zasklievacích systémov – rámového a bezrámového. Veľa prvkov majú obidva systémy rovnaké alebo podobné, v niečom sa však líšia. Vynikajú veľmi jednoduchou ovládateľnosťou a minimálnymi požiadavkami na údržbu. Pri využití bezpečnostného skla a uzamykateľného prevedenia slúžia ako účinná prekážka proti vlámaniu. Výber vhodného typu zasklievacieho systému závisí na konkrétnych požiadavkách zákazníka.

AluVerso – bezrámový zasklievací systém
Systémové riešenie vychádza z bezrámového systému AluVista. Líšia sa v spôsobe uchytenia skiel a výške koľajnice. Systém je určený predovšetkým pre riešenie atypických tvarov balkónov a lodžií. Hlavnou prednosťou systému AluVerso je možnosť pohybu skiel cez roh koľajnice, tzn. že k jednej zo strán balkónu je možné posunúť a otvoriť všetky sklenené krídla vrátane bočných, a dosiahnuť tak úplné otvorenie zasklenej plochy balkónu.

Námestie Ľ. Fullu 9
010 08  Žilina

0903 266 254


id-design@design-id.sk
Created with WebSite X5 - DANET SRO 2018
Design  ID
Návrat na obsah